Search This Blog

Sunday, January 31, 2016

ECLIPS AND MOTHER SHIP-СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ И КОРАБ МАЙКА

Friday, January 22, 2016

THE BIGGEST MOTHER SHIP 700-800 TIMES GREATER THAN EARTH ( FULL HD RESOLUTION)!-КОРАБ МАЙКА 700-800 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ ОТ ЗЕМЯТА СПРЯ БЛИЗО ДО СЛЪНЦЕТО ПРЕДИ НЯКОЛКО ДЕНА!Thursday, January 21, 2016

THE BIGGEST MOTHER SHIP 700-800 TIMES GREATER THAN EARTH ( FULL HD RESOLUTION)!-КОРАБ МАЙКА 700-800 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ ОТ ЗЕМЯТА СПРЯ БЛИЗО ДО СЛЪНЦЕТО ПРЕДИ НЯКОЛКО ДЕНА!ARCTURIAN ATHENS AND THE COUNSIL OF THE SUN-АРКТУРИАНСКИЯТ АТИНА И СЪВЕТА НА СЛЪНЦЕТО